کاربر مهمان به سایت شرکت بین المللی پارس تجارت دوان خوش امدید

اخبار

نتیجه جلسه حق العملکاران گمرکی ایران در تاریخ 1393/12/03

 

نتیجه مذاکرات جلسه حق العملکاران که در تاریخ 1393/12/03 تشکیل شد به شرح ذیل میباشد :

1/ طرح بیمه کانتینری مطرح و پس از بحث و تبادل نظر  کلیات مورد موافقت قرار گرفت./

2/ موضوع نامه تشکل اتاق ایران در خصوص دعوت بمنظور بررسی اساسنامه اتحادیه بحث و تبادل نظر شده و مقرر گردید برای تعیین خط مشی اتحادیه همچنین تعیین نماینده اتحادیه در جلسه مذکور و نیز اعضائ هیئت مدیره نظرات خود را روز شنبه 93/12/09 جهت اعلام نظر در جلسه اعلام نمایند ./

3/ موضوع برگزاری همایش اتحادیه در اتاق تهران بحث و تبادل نظر شد و طبق گزارش آقایان هزینه های برگزاری رایگان بوده و لذا در صورت لزوم همایش و مجامع اتحادیه در اتاق تهران برگزارگردد ./

تلفن : 66954900 (15 خط )
خط ويژه :61947
مديريت : 66462424 66403930
ایمیل : info@intparsdavan.com